คู่มือเริ่มเล่นหุ้น 7 ข้อสำหรับมือใหม่ที่อยากจะเป็นนักลงทุน
การลงทุน วางแผนการเงิน jolie  

คู่มือเริ่มเล่นหุ้น 7 ข้อสำหรับมือใหม่ที่อยากจะเป็นนักลงทุน

การเก็บออมเงิน เป็นสิ่งที่ดีที่จะทำให้เรามีเงินเก็บไว้ใช้ยามฉุกเฉิน แต่ถ้าเงินเก็บส่วนหนึ่งของเราสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น ก็เป็นสิ่งที่ดีมากเช่นกัน ปัจจุบันหลาย ๆ คนนิยมหันมาเล่นหุ้นเพื่อต่อยอดเงินเก็บเป็นจำนวนมาก ซึ่งนักลงทุนมือใหม่หลาย คนก็อยากจะลองเข้ามาเป็นนักเทรด นักลงทุน เล่นหุ้น กันมากมาย ซึ่งหลาย ๆ คนอาจจะยังไม่เข้าใจถึงวิธีการเล่นหุ้นมากนัก ในวันนี้เราเลยมี คู่มือเริ่มเล่นหุ้น 7 ข้อสำหรับมือใหม่ที่อยากจะเป็นนักลงทุน ที่จะมาช่วยนักลงทุนมือใหม่สร้างกำไรและเรียนรู้วิธีเล่นหุ้นที่ถูกต้องแบบเข้าใจง่าย

คู่มือเริ่มเล่นหุ้น 7 ข้อสำหรับมือใหม่ที่อยากจะเป็นนักลงทุน

1. รู้จักผลตอบแทนของหุ้น

สิ่งที่มือใหม่ควรรู้ก่อนเล่นหุ้นทุกอย่างนั่นก็คือ ผลตอบแทน เพราะแต่ละหุ้นหรือกองทุนจะมีผลตอบแทนที่ต่างกันทั้งจำนวน และลักษณะที่เราจะต้องศึกษาให้ดีก่อนลงทุน ซึ่งผลตอบแทนหลัก ๆ มี 2 ลักษณะ คือ กำไรจากส่วนต่างราคาหุ้น หรือ Capital Gain คือกำไรที่ได้มาจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าหุ้นเกิดเป็นกำไรส่วนเกินของทุน หรือที่เรียกว่า ส่วนต่างของราคาซื้อ-ขายหุ้น อีกลักษณะคือ เงินปันผล หรือ Dividend คือเงินส่วนแบ่งจากผลกำไรของบริษัทในระหว่างปีที่บริษัทที่เราลงทุนนำเงินมาจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ผลตอบแทนแต่ละที่ก็ให้ไม่เหมือนกัน ซึ่งเราควรศึกษาและดูข้อมูลว่าแต่ละบริษัทที่เราจะลงทุนนั้นมีการให้ผลตอบแทนแบบใด และจำนวนเท่าใด

คู่มือเริ่มเล่นหุ้น 7 ข้อสำหรับมือใหม่ที่อยากจะเป็นนักลงทุน - รู้จักผลตอบแทนของหุ้น

2. เข้าใจความเสี่ยงของการเล่นหุ้น

สิ่งที่คนเล่นหุ้นทุกคนจะต้องรู้และยอมรับ โดยเฉพาะในมือใหม่ที่อยากจะลงเล่นหุ้นนั้นก็ต้องศึกษาและทำความเข้าใจกับ ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งปัจจัยที่เป็นความเสี่ยงอาจจะทำให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนในการลงทุนได้ ซึ่งเราสามารถนำไปประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อหุ้นได้ด้วย ได้แก่

– ผลประกอบการ ภาวะอุตสาหกรรม และสถานการณ์เศรษฐกิจ : ปัจจัยที่มีผลต่อผลตอบแทนการลงทุนในหุ้นอย่างมากก็คือ ผลประกอบการของบริษัท บริษัทที่มีผลประกอบการดี ผู้ลงทุนก็ย่อมมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากกว่า ภาวะอุตสาหกรรม และสถานการณ์เศรษฐกิจ เป็นปัจจัยภายนอกที่สามารถส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทได้

– ความเสี่ยงทางธุรกิจ : ความเสี่ยงที่เกิดจากลักษณะของธุรกิจนั้น ๆ เช่น ประเภทธุรกิจ โครงสร้างเงินเดือนพนักงาน โครสร้างรายได้ ค่าใช้จ่ายของบริษัท

– ความเสี่ยงทางการเงินของบริษัท : ความเสี่ยงที่กิจการสร้างภาะผูกพันทางการเงินไว้ เช่น การก่อหนี้จำนวนมาก แต่ไม่มีรายรับมากพอมาจ่ายดอกเบี้ย หรือจ่ายเงินคืนได้ตามกำหนด

– ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง : ความเสี่ยงที่ผู้ถือหุ้นไม่อาจเปลี่ยนหุ้นที่ลงทุนเป็นเงินสดได้ในเวลาอันรวดเร็ว เพราะหุ้นนั้นมีการหมุนเวียนเปลี่ยนมือในตลาดรองน้อย

– ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงิน : การที่ระดับอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินเปลี่ยนแปลงผันผวนขึ้นลง ซึ่งมีผลกระทบต่อระดับอัตราผลตอบแทนที่ผู้ลงทุน

– ความไม่แน่นอนของอัตราผลตอบแทนที่จะได้รับ : ความไม่แน่นอนของผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับเช่น การขายหุ้นได้ในราคาที่ต่ำกว่าที่คาดไว้ หรือบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลในระดับต่ำหรือไม่จ่ายเงินปันผลเลย

ในการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยง ฉะนั้นสิ่งที่นักลงทุนมือใหม่ควรจะทำ คือ ศึกษาความเสี่ยงของแต่ละบริษัทที่เราจะลงทุนด้วย ซึ่งควรหาข้อมูลเพื่อมาประกอบการตัดสินใจให้เยอะ และหลากหลาย จากนั้นค่อยเลือกบริษัทที่เราสามารถยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนกับเขาได้

คู่มือเริ่มเล่นหุ้นสำหรับมือใหม่ - เข้าใจความเสี่ยงของการเล่นหุ้น

3. เลือกโบรกเกอร์สำหรับเล่นหุ้น

สำหรับผู้ลงทุนมือใหม่ที่ยังไม่สันทัดในการวิเคราะห์ข้อมูลหุ้นอย่างชำนาญ แนะนำว่าควรหาที่ปรึกษาในการลงทุนนั่นก็คือ โบรก, โบรกเกอร์ (Broker) หรือ บริษัทหลักทรัพย์ เป็นบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในปัจจุบันก็มีหลากหลายบริษัทที่สามารถช่วยเราในการตัดสินใจเรื่องการลงทุนได้ ซึ่งเลือกโบรกเกอร์นั้น ต้องเลือกโบรกเกอร์ที่ได้รับอนุญาตถูกต้องจากสำนักงาน ก.ล.ต. มีระบบของบริษัทมีมาตรฐาน โดยอาจเริ่มต้นจากการดูว่าเจ้าหน้าที่ที่ติดต่อด้วยมีความรู้ความชำนาญ ตอบข้อสงสัยได้ดีหรือไม่ มีเครื่องมือพร้อมที่จะให้บริการทั้งในส่วนของการติดต่อซื้อขายผ่านผู้ติดต่อกับนักลงทุนและซื้อขายผ่านออนไลน์ได้อย่างมีมาตรฐาน โบรกเกอร์มีสถานะทางการเงินที่มั่นคง มีผลการดำเนินงานดี โดยสามารถดูได้จากตัวเลข เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (Net Capital Rule : NCR) ในรายงานประจำปีของแต่ละโบรกเกอร์ เลือกโบรกเกอร์ที่มีบทวิเคราะห์มีความแม่นยำ เชื่อถือได้ มีค่าธรรมเนียมมีความเหมาะสมและที่สำคัญคือเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเรา เช่น เทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกสบายในการซื้อขายหุ้นออนไลน์ มีความทันสมัยและน่าเชื่อถือ หรือระบบการบริการลูกค้าต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งเราสามารถเลือกโบรกเกอร์ได้ตามความน่าเชื่อถือและผลงานที่ดี เพื่อที่เราจะได้มีที่ปรึกษาที่จะพาเราได้รับผลตอบแทนที่สูง

คู่มือเริ่มเล่นหุ้น 7 ข้อสำหรับมือใหม่ที่อยากจะเป็นนักลงทุน - เลือกโบรกเกอร์สำหรับเล่นหุ้น

4. เปิดบัญชีซื้อขายหุ้น

ขั้นตอนเริ่มต้นสำหรับคนที่มีข้อมูลและเลือกทุกอย่างไว้ครบแล้วนั้น การเปิดบัญชีซื้อขายหุ้น เป็นสิ่งที่เราควรเริ่มทำเมื่อเราเลือกโบรกสำหรับหัดเล่นหุ้นได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการเปิดบัญชีกับบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งเอกสารที่ต้องใช้ในการเปิดบัญชีก็จะไม่แตกต่างกันมาก ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหน้า Book Bank เอกสารอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับโบรกเกอร์ที่เราสมัคร ดังนั้นการเลือกโบรกเกอร์ที่ดีก็สามารถทำให้เราเริ่มต้นดีได้

คู่มือเริ่มเล่นหุ้น 7 ข้อสำหรับมือใหม่ที่อยากจะเป็นนักลงทุน - เปิดบัญชีซื้อขายหุ้น

5. เข้าใจคำศัพท์สำคัญในโปรแกรมเทรดหุ้น

สำหรับนักลงทุนมือใหม่ที่เล่นหุ้นนั้น สิ่งที่สำคัญที่เราควรศึกษาหาข้อมูลไว้เช่นเดียวกัน คือ การเข้าใจคำศัพท์สำคัญในโปรแกรมเทรดหุ้น ก่อนที่เราจะเริ่มเข้าไปซื้อ-ขายหุ้น เพื่อที่จะป้องกันความผิดพลาดในการกดผิด กดถูกโปรแกรมซื้อ-ขายหุ้นที่นิยมใช้กับทั่วไปคือโปรแกรมหรือแอป Streaming ซึ่งบางโบรกก็อาจใช้โปรแกรมอื่นที่ต่างไปได้ ซึ่งเราจะแนะนำศัพท์ในการเล่นหุ้นที่สำคัญ ๆ เช่น

– Portfolio คือ ส่วนที่จะแสดงพอร์ตการลงทุนของเรา ว่าได้กำไรหรือขาดทุนเท่าไร

– Account No. คือ หมายเลขบัญชีของเรา

– Credit Line คือ วงเงินอนุมัติจากทางบริษัท หมายความว่าเราจะไม่สามารถซื้อหุ้นเกินมูลค่า Credit ที่ให้ไว้ได้

– Line Available คือ อำนาจซื้อที่แท้จริง ณ เวลานั้น  ๆ

– Cash คือ มูลค่าเงินสดในบัญชีของเรา

– Volume คือ จำนวนหุ้นที่ซื้อ-ขายกันในวันนั้น

– Value คือ มูลค่าการซื้อ-ขายเป็นเงินเท่าไรในวันนั้น

– Buy คือ การซื้อหุ้นเข้า Port

– Sell คือ การขายหุ้นออกจาก Port

– Opened หรือ Queuing (SX) คือ คำสั่งซื้อ-ขายที่รอการจับคู่ หรือมีการจับคู่ได้แล้วบางส่วน

– Matched คือ คำสั่งซื้อ-ขายได้รับการจับคู่แล้ว

– Bid คือ ราคาเสนอซื้อเข้ามาสูงสุด ณ เวลานั้น

– Offer คือ ราคาเสนอขายเข้ามาสูงสุด ณ เวลานั้น

ซึ่งเราควรทำความเข้าใจก่อนที่จะไปลองเข้าโปรแกรมเล่นหุ้นต่าง ๆ เพื่อไม่เกิดความผิดพลาดในการสื่อสาร

คู่มือเริ่มเล่นหุ้นสำหรับมือใหม่ - เข้าใจคำศัพท์สำคัญในโปรแกรมเทรดหุ้น

6. โอนเงินเข้าบัญชีเพื่อเล่นหุ้น

การลงทุนเริ่มต้นสำหรับมือใหม่นั้น การโอนเงินเข้าบัญชีเพื่อเล่นหุ้น อาจจะเริ่มที่ทุนที่ต่ำเพื่อลองสนามดูก่อนได้ โดยแต่ละโบรกจะมีขั้นต่ำของเงินลงทุนต่าง ซึ่งโบรกเกอร์ของเราจะเป็นคนที่ช่วยจัดการ เราสามารถโอนเงินเข้าบัญชีโบรกเกอร์ แล้วแจ้งการโอนเงินกับโบรกตามขั้นตอน จากนั้นตรวจสอบยอดเงินในโปรแกรมที่ใช้ซื้อขายว่าถูกต้องครบถ้วน เพียงเท่านี้เราก็จะมีเงินอยู่ในพอร์ตแล้วเป็นขั้นตอนที่ทำได้ง่าย ไม่ยุ่งยากสำหรับมือใหม่

คู่มือเริ่มเล่นหุ้นสำหรับมือใหม่ - โอนเงินเข้าบัญชีเพื่อเล่นหุ้น

7. เลือกหุ้นตัวแรก

การเลือกหุ้นตัวแรก ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากเช่นเดียวกัน นักลงทุนมือใหม่ควรหาข้อมูลของหุ้นตัวแรกจาก รายชื่อหุ้นใน SET50  หรือ หุ้น 50 ตัวแรกที่มีมูลค่าเยอะที่สุดในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย เราควรนำรายชื่อหุ้นเหล่านี้มาศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจการของหุ้น แนวโน้มจะเติบโตในอนาคต รายได้และกำไรในแต่ละปี เพื่อนำข้อมูลที่ได้ดังกล่าวมาใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน ซึ่งการศึกษาข้อมูลของหุ้นตัวแรก เราควรดูอย่างละเอียดและรอบคอบ เพราะถ้าเราเลือกหุ้นที่ดีเราก็จะได้ผลตอบแทนที่ดีกลับมา

คู่มือเริ่มเล่นหุ้นสำหรับมือใหม่ - เลือกหุ้นตัวแรก

สำหรับมือใหม่ที่อยากจะลองเป็นนักลงทุน เล่นหุ้นนั้น สิ่งที่สำคัญในการเริ่มเล่นหุ้นเลยก็คือ การศึกษา เรียนรู้ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเล่นหุ้นอย่างละเอียด ทั้งวิธีการลงทุน บริษัทที่เปิดให้ลงทุน โอกาสการเติบโตของตลาด รวมถึงโบรกเกอร์ที่เราก็ต้องใส่ใจเช่นเดียวกัน คู่มือเริ่มเล่นหุ้น 7 ข้อสำหรับมือใหม่ที่อยากจะเป็นนักลงทุน เป็นขั้นตอนเริ่มต้น สำหรับคนที่อยากจะเป็นนักลงทุนที่สามารถเข้าใจได้ง่าย เพื่อจะได้เตรียมตัวได้ไว

การเล่นหุ้นนั้นนอกจะช่วยเพิ่มเงินของเราให้มากขึ้นได้ หากเรารู้จักวิธีเลือกหุ้น และวิธีเล่นหุ้นที่ดี ถึงแม้หุ้นจะมีความเสี่ยงนั้น แต่ถ้าเรารู้จักศึกษาทำความเข้าใจก็จะช่วยให้เราสามารถเพิ่มกำไรให้ทุนของเราได้ แต่ถ้าหากเรามี 6 พฤติกรรมเสี่ยงที่จะทำให้การลงทุนล้มเหลว ก็อาจจะทำให้เราเสียเงินลงทุนไปโดยเปล่าประโยชน์

เหล่าพนักงานออฟฟิศที่อยากจะลองเล่นหุ้นครั้งแร กก็สามารถทำความเข้าใจเรื่องหุ้นเบื้องต้นจากบทความนี้ได้ และสำหรับใครที่อยากจะมีบัตรเครดิตใบแรกในวัยเริ่มทำงาน ก็สามารถดูได้จาก 5 บัตรเครดิตอนุมัติไว ผ่านง่ายของชาวออฟฟิศ รวมบัตรเครดิตที่อนุมัติง่าย และมีข้อเสนอดี เป็นตัวช่วยตัดสินใจในการเลือกบัตรเครดิตใบแรกได้ดี