เคล็ดลับการมี สุขภาพทางการเงินที่ดี
วางแผนการเงิน เคล็ดลับทางการเงิน jolie  

เคล็ดลับการมี สุขภาพทางการเงินที่ดี

สำหรับในปัจจุบันเรื่องการเงินถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก ซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการดำเนินชีวิตต่างๆ ในแต่ละวันล้วนมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปทำงานที่จะต้องจ่ายค่าโดยสาร การรับประทานอาหารกลางวันที่ต้องใช้เงินซื้ออาหารเหล่านั้น รวมทั้งของใช้ต่างๆ ภายในบ้านก็ล้วนต้องใช้เงินในการซื้อมา ดังนั้นการมีสุขภาพทางการเงินที่ดีจะทำให้เราใช้ชีวิตได้ง่ายและมีความสุขขึ้น โดยการจะมีสุขภาพทางการเงินที่ดีก็ทำได้ไม่ยาก วันนี้ supremosystems จึงได้รวบรวม เคล็ดลับการมี “สุขภาพทางการเงิน” ที่ดี มาฝากให้กับทุกๆ คน ส่วนจะมีเคล็ดลับอย่างไรบ้าง ตามไปดูกัน

เคล็ดลับการมี “สุขภาพทางการเงิน” ที่ดี

1. ประเมินตัวเอง

เริ่มกันที่เคล็ดลับแรกกันเลยกับการประเมินตัวเอง ซึ่งในการประเมินตัวเองนี้สิ่งแรกที่เราควรทำเลย คือการประเมิน ความมั่งคั่งสุทธิ ของเรานั่นเอง โดยการนำสินทรัพย์ที่เรามีทั้งหมด มาหักกับหนี้สินที่เรามีทั้งหมด ก็จะได้มูลค่าความมั่งคั่งสุทธิของเรา ซึ่งเราสามารถทำการประเมินรายได้-รายจ่ายของตัวเองได้ง่ายๆ ด้วยการจดบันทึกรายรับ-รายจ่ายประจำวัน จะช่วยให้เราสามารถเห็นพฤติกรรมการใช้เงินอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น การทำสิ่งนี้จะช่วยให้เราสามารถประเมินตัวเองและวางแผนการเงินในอนาคตได้ดีขึ้น เนื่องจากเราได้รู้แล้วว่าเราใช้จ่ายอะไรไปบ้าง และอะไรที่เป็นของฟุ่มเฟือยก็สามารถตัดออกได้

ประเมินการเงินตัวเอง

2. ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นไปได้

เคล็ดลับต่อมาคือการตั้งเป้าหมาย ซึ่งการจะตั้งเป้าหมายนั้นจะต้องเป็นเป้าหมายที่เหมาะสม ชัดเจน และสามารถเป็นไปได้ รวมทั้งต้องมีการกำหนดระยะเวลาด้วย ซึ่งหากตั้งเป้าหมายโดยไม่มีการกำหนดระยะเวลา จะทำให้การตั้งเป้าหมายเลื่อนลอย และเลื่อนเวลาออกไปได้เรื่อยๆ อีกทั้งต้องจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายที่เราตั้งด้วย ว่าเป้าหมายไหนสำคัญมาก-น้อยกว่ากัน แล้วก็คิดหาวิธีที่จะทำให้ไปถึงเป้าหมายนั้นให้สำเร็จ วิธีการง่ายๆ คือการกำหนดว่าอะไรคือสิ่งที่จำเป็น และอะไรคือสิ่งที่อยากได้ หรือใช้หลัก S.M.A.R.T. ในการตั้งเป้าหมายได้ดังนี้

หลักการ S.M.A.R.T. คือ

S = Specific คือ เป้าหมายชัดเจน ไม่คลุมเครือ เฉพาะเจาะจง ว่าต้องการทำอะไร เพื่ออะไร เมื่อไหร่

M = Measurable คือ สามารถวัดผลเป็นตัวเลขได้อย่างชัดเจน สามารถตรวจสอบความก้าวหน้าได้ ว่าเราเข้าไปใกล้เป้าหมายแค่ไหนแล้ว

A = Achievable คือ เป้าหมายที่สามารถทำให้สำเร็จได้จริง มีวิธีการทำให้บรรลุเป้าหมายได้

R = Realistic คือ เป้าหมายที่มีพื้นฐานอยู่บนความเป็นจริง

T = Time Bound คือ เป้าหมายที่มีระยะเวลาแน่ชัด เริ่มเมื่อไหร่ ใช้เวลาแค่ไหน จบเมื่อไหร่

ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นไปได้

3. แผนทางการเงิน

เมื่อมีการตั้งเป้าหมายแล้วก็ควรที่จะจัดทำแผนบริหารทางเงิน ว่าจะต้องใช้จ่ายเงินอย่างไรต่อเดือน มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง หากต้องหารายได้เพิ่มจะหาได้จากที่ไหน จะทำการลงทุนอะไร อย่างไร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลงทุนที่ได้วางไว้ และแผนทางการเงินจะต้องสัมพันธ์กับรายได้และรายจ่ายด้วย

4. ทำตามแผนอย่างเคร่งครัด

หลังจากที่มีการวางแผนทางการเงินแล้ว ก็ต้องมีการทำตามแผนอย่างเคร่งครัด หากวางแผนแล้วไม่ทำตามอย่างต่อเนื่อง การที่จะบรรลุเป้าหมายก็จะไม่มีทางเป็นไปได้อย่างแน่นอน

แผนการเงินและทำตามแผนอย่างเคร่งครัด

5. ตรวจสอบ และปรับเปลี่ยนแผนการ

เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันต่างๆ ก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นเมื่อวางแผนไปแล้วก็ควรมีการตรวจสอบแผนของเราอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยๆ ก็ควรทำการตรวจสอบ และปรับแผนทุกๆ 6 เดือนให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยหากทุกอย่างเป็นไปตามแผนก็อาจจะปรับรายละเอียดเล็กน้อย เช่น เพิ่มจำนวนเงินลงทุนเพราะปัจจุบันรายได้มั่นคงขึ้น หรือหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด เช่น ต้องใช้เงินด่วน ต้องถอนเงินออกมาจากบัญชีที่เราใช้สำหรับการออม ก็ควรจะทำการปรับเปลี่ยนแผนทางการเงินให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป เพื่อให้แผนทางการเงินของเรามีความเป็นไปได้ตลอดเวลา

เป็นอย่างไรกันบ้างกับ เคล็ดลับการมี “สุขภาพทางการเงิน” ที่ดี ที่เราได้นำมาฝากกับทุกๆ คนในวันนี้ คุณสามารถนำเคล็ดลับเหล่านี้ไปปรับใช้กับการใช้จ่ายทางการเงินของคุณในปัจจุบันได้ ซึ่งหากคุณมีความเข้าใจกับการใช้เงินและมีการวางแผนทางการเงินของตัวเองอยู่เสมอละก็ รับรองว่าคุรจะมีสุขภาพทางการเงินที่ดีอย่างแน่นอน