กองทุนรวม
การลงทุน วางแผนการเงิน jolie  

เรื่องควรรู้ก่อนลงทุน กองทุนรวม มีอยู่กี่ประเภท

มีหลาย ๆ คนสนใจที่จะลงทุนในกองทุนรวม และได้ศึกษาข้อมูลมาจากแหล่งต่าง ๆ ทำให้รู้ว่า กองทุนรวมที่เปิดขายในประเทศไทยนั้น มีอยู่อย่างมากมาย และมาจากหลากหลายบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ทำให้หลาย ๆ คนถึงกลับมึน และตัดสินใจไม่ถูกเลยว่า จะเลือกกองทุนรวมไหนดี ในบทความนี้ เราจะมาทุกคนมาทำความรู้จักกับกองทุนรวม ซึ่งเป็น เรื่องควรรู้ก่อนลงทุน กองทุนรวม มีอยู่กี่ประเภท เพื่อให้คุณสามารถเลือกกองทุนที่เหมาะกับตัวเอง และอยู่ในระดับความเสี่ยงที่คุณสามารถยอมรับได้

กองทุนรวม คือ ??

กองทุนรวม (Mutual Fund) เป็นการนำเงินมาลงทุนตามนโยบายที่กองทุนรวมนั้น ๆ โดยจะมีผู้จัดการกองทุนช่วยบริหารจัดการเงินให้ ซึ่งกองทุนรวมมีการลงทุนที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหนี้ , หุ้นในประเทศ , หุ้นต่างประเทศ , อสังหาริมทรัพย์ , ทองคำ , เทคโนโลยี หรือจะเป็นสินทรัพย์อื่น ๆ โดยแต่ละกองทุนจะมีผลตอบแทนและความเสี่ยงที่แตกต่างกันตามประเภทสินทรัพย์ที่กองทุนไปลงทุน

สำหรับใครที่อยากจะซื้อกองทุนรวม และสามารถเลือกกองทุนที่เหมาะสมกับตัวเอง และมีระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ สามารถทำแบบทดสอบวัดระดับความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้ เมื่อคุณเปิดบัญชีเมซื้อขายกองทุนรวมนั่นเอง

ทำความรู้จักกับ กองทุนรวม ทั้ง 8 ประเภท

มาทำความรู้จักกับกองทุนรวมที่เปิดขายในประเทศไทย ซึ่งมีการแบ่งออกเป็น 8 ประเภทหลัก ๆ โดยจะเรียงลำดับตามระดับความเสี่ยง (Risk Spectrum) จากน้อยไปมาก ดังนี้

1. กองทุนรวมตลาดเงินในประเทศ

กองทุนรวมตลาดเงินในประเทศ เป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 1 เป็นความเสี่ยงต่ำที่สุด โดยกองทุนที่เน้นลงทุนในเงินฝาก ตั๋วเงิน รวมถึงตราสารหนี้ที่มีอายุเฉลี่ยไม่เกิน 1 ปี เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ไม่ต้องการความเสี่ยง หรือผู้ที่ต้องการพักเงินในช่วงที่ผลตอบแทนไม่ดี

2. กองทุนรวมตลาดเงินต่างประเทศ

กองทุนรวมตลาดเงินต่างประเทศ เป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 2 และเป็นความเสี่ยงต่ำที่สุดอีกเช่นกัน ซึ่งกองทุนนี้จะเน้นลงทุนในเงินฝาก ตั๋วเงิน รวมถึงตราสารหนี้ที่มีอายุเฉลี่ยไม่เกิน 1 ปี แต่อาจจะมีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ทำให้มีความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้นมา แต่โดยปกติ กองทุนประเภทนี้ มักจะมีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเอาไว้ด้วยเช่นกัน

3. กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล

กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล เป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 3 และเป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ อาทิเช่น พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ โดยส่วนใหญ่การลงทุนในกองทุนนี้ จะมีอายุเฉลี่ยมากกว่า 1 ปีขึ้นไป จึงทำให้มีความผันผวนมากกว่ากองทุนรวมตลาดเงิน

4. กองทุนรวมตราสารหนี้

กองทุนรวมตราสารหนี้ เป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 4 ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ลงทุนได้ทั้งระยะสั้น ระยะยาว และผู้ที่รับความเสี่ยงได้ไม่มาก คาดหวังผลตอบแทนที่แน่นอน สม่ำเสมอ รวมถึงผู้ที่ต้องการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน ซึ่งกองทุนนี้ จะเน้นไปที่การลงทุนในตราสารหนี้ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็น พันธบัตรรัฐบาล , พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ , ตั๋วเงินคลัง หรือหุ้นกู้เอกชน ซึ่งมีทั้งกองที่ลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุเฉลี่ยไม่เกิน 1 ปี) และตราสารหนี้ระยะยาว (อายุเฉลี่ยมากกว่า 1 ปี)

5. กองทุนรวมผสม

กองทุนรวมผสม เป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 5 เหมาะสำหรับผู้ที่รับความเสี่ยงได้ปานกลางถึงสูง และผู้ที่ไม่มีเวลาในการปรับสัดส่วนกองทุนหรือหุ้น หากตลาดมีความผันผวนมาก โดยเป็นกองทุนที่สามารถลงทุนในสินทรัพย์อะไรก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นเงินฝาก , ตราสารหนี้ , หุ้น หรืออื่น ๆ ซึ่งสัดส่วนการลงทุนจะลงทุนในอะไรมากกว่ากัน คุณก็ต้องไปดูในนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น ๆ ก่อนที่จะเลือกซื้อ

6. กองทุนรวมตราสารทุน

กองทุนรวมตราสารทุน เป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 6 เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สูง หรือผู้ที่ชอบการลงทุนในหุ้น แต่ไม่มีเวลาบริหารการลงทุน กองทุนนี้จะเน้นการลงทุนในหุ้น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมไปถึงกองทุน SSF และ RMF อีกด้วย

7. กองทุนรวมตามหมวดอุตสาหกรรม

กองทุนรวมตามหมวดอุตสาหกรรม เป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 7 จะเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุนรวมตราสารทุนทั่วไป และเป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น แต่จะเจาะจงอุตสาหกรรมมากขึ้น อาทิเช่น หุ้นธนาคาร , หุ้นสื่อสาร , หุ้นโรงพยาบาล หรือหุ้นอื่น ๆ แต่กองทุนประเภทนี้ มีการลงทุนแบบกระจุกตัวในหุ้น ๆ เดียว จึงเหมาะสำหรับผู้ที่รับความเสี่ยงได้สูง และมีความรู้ความเข้าใจในอุตสาหกรรมนั้น ๆ เป็นอย่างดี

8. กองทุนรวมทางเลือก

กองทุนรวมทางเลือก เป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 8 เหมาะสำหรับผู้ที่รับความเสี่ยงได้สูง และผู้ที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์อื่น ๆ เพื่อลดความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวม แต่ผู้ลงทุนอาจจะต้องศึกษา และทำความเข้าใจรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับทางเลือกนั้น ๆ โดยละเอียดและรอบคอบ ซึ่งการลงทุนในกองทุนนี้ จะเน้นลงทุนในทางเลือกอื่น ๆ ที่ไม่ใช่จากสินทรัพย์พื้นฐาน เช่น ทองคำ หรือน้ำมัน เป็นต้น

สำหรับมือใหม่ที่อยากลงทุนในกองทุนรวม แต่ไม่กล้ารับความเสี่ยงที่มากเกินไปก็สามารถเลือกกองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ ซึ่งเป็นกองทุนที่อยู่ในระดับ 1 – 3 ส่วนใครที่พอจะรับความเสี่ยงได้บ้าง และมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกองทุนมาแล้วในระดับหนึ่ง ก็สามารถเลือกกองทุนที่มีความเสี่ยงปานกลาง เป็นกองทุนที่ความเสี่ยงอยู่ในระดับ 4 – 5 และใครที่มีความรู้ความเข้าในเรื่องกองทุนรวมเป็นอย่างดี และพร้อมยอมรับความเสี่ยงในระดับสูง ก็สามารถลงทุนในกองที่ที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับ 6 – 8 แต่อย่างไรก็ตาม ก่อนการลงทุนทุกครั้ง คุณควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุน นโยบายการลงทุน ระดับความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนในอดีตจนถึงปัจจุบันให้ละเอียดและรอบคอบก่อนลงทุนเสมอ

ส่วนใครที่อยากมีรถเป็นของตัวเอง แต่ด้วยมีงบจำกัด จึงเลือกที่จะซื้อรถมือสอง และต้องการกู้สินเชื่อเพื่อซื้อรถคันนั้น ๆ ต้องรู้จักขั้นตอนในการกู้ไฟแนนซ์ กับ 6 วิธีกู้สินเชื่อไฟแนนซ์ ซื้อรถมือสองคันแรกอย่างไร โดยเป็นขั้นตอนการกู้สินเชื่อ ที่คุณควรรู้เบื้องต้น หากต้องการมีรถมือสองคันแรก คลิกอ่านต่อบทความ